stronę odwiedziło 1202160 osób
Informacje dla turystów

· Wyżywienie
· Przewodnicy po puszczy
· Zwiedzanie
· Wypożyczalnie rowerów
· Sklepy
· Szlaki turystyczne
· Instytucje
· Inne ważne informacje
· Linki

Szlaki turystyczne

Białowieża - Hajnówka
(szlak zielony, 25 km)

Szlak biegnie przez Rezerwat Krajobrazowy im. Władysława Szafera, który chroni florę i faunę Puszczy Białowieskiej oraz kurhany z X - XIII wieku. W połowie trasy szlak przecina szosę Hajnówka - Białowieża, przechodząc przez Parking Zwierzyniec. Dalej trasa szlaku prowadzi do Rezerwatu Pokazowego Żubrów, w którym można zobaczyć zwierzęta żyjące w Puszczy, oraz skorzystać z oferty rękodzieła regionalnego. Szlak kończy się w Hajnówce.

Białowieża - Topiło
(szlak żółty, 19 km)

Szlak prowadzi drogami puszczańskimi przez rezerwaty: "Podcerkwa", "Berezowo", "Olszanka Myśliszcze", "Michnówka". Rezerwaty te chronią miejsca bytowania motyli dziennych i kraśników. Szlak kończy się w leśnej osadzie Topiło, gdzie znajduje się końcowy przystanek kolejki wąskotorowej oraz baseny wodne dawniej używane do spławiania drewna, a także ciekawe miejsce na odpoczynek pod drewnianą wiatą. Wokół znajdujących się tam zbiorników wodnych poprowadzono ścieżkę edukacyjną "Leśne Osobliwości".

Białowieża - Czerlonka Osada - Zwierzyniec
(szlak niebieski, 17 km)

Szlak rozpoczyna się przy zabytkowym, drewnianym dworcu Białowieża Towarowa, (obecnie "Restauracja Carska" i prowadzi przez wsie Podolany I i Podolany II do Ośrodka Edukacji Leśnej "Jagiellońskie". Następnie prowadzi Trybem Jagiellońskim przez Osadę Czerlonka i dalej do Osady Zwierzyniec.

Białowieża - "Miejscami Pamięci Narodowej"
(szlak czerwony, 14 km)

Szlak rozpoczyna się w Białowieży i biegnie przez całą miejscowość (ul. Waszkiewicza, ul. Tropinka, przez Park Dyrekcyjny, ul. Browska, ul. Wojciechówka). Częściowo pokrywa się ze ścieżką edukacyjną „Krajobrazy Puszczy”. Następnie przebiega obok zabytkowego dworca Białowieża Towarowa do Ośrodka Edukacji Leśnej „Jagiellońskie”. Dalej prowadzi przez wsie Podolany I i II docierając do Białowieży. Na szlaku znajdują się miejsca martyrologii z oresu II wojny światowej oraz stara Żwirownia.

Białowieża - Siemianówka
(szlak niebieski, 41 km)

Szlak prowadzi obok skansenu wsi puszczańskiej do wsi Pogorzelce, gdzie zachowała się drewniana architektura wsi podlaskiej. Następnie biegnie przez uroczysko Stara Białowieża (znajduje się tam ścieżka edukacyjna "Szlak Dębów Królewskich i Książąt Litewskich"). Dalej przebiega przez Gruszki, Babią Górę (znajduje się tam wieża widokowa); kończy się w Siemianówce, gdzie znajduje się prawosławna cerkiew p.w. Św. Jerzego Zwycięzcy, z XVIII wieku. Ciekawostką jest fakt, że wieś leży poniżej poziomu wody Zalewu Siemianówka i jest chroniona wałem przed zalaniem.

Białowieża - Narewka
(szlak żółty, 21 km)

Trasa szlaku biegnie przez wieś Pogorzelce i Uroczysko Stara Białowieża, gdzie znajduje się kilkusetmetrowa ścieżka edukacyjna - "Szlak Dębów Królewskich i Książąt Litewskich". Dalej prowadzi Drogą Narewkowską przez Janowo do Narewki.


Kosy Most - Masiewo
(tzw. Wilczy Szlak, zielony, 16 km)

Szlak znajduje się na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Rozpoczyna się w uroczysku Kosy Most, gdzie postawiono wieżę widokową, przeznaczoną głównie do obserwacji ptaków w dolinie Narewki. Dalej prowadzi do uroczyska "Wilczy Szlak" (od niego nazwano tą trasę), z dobrze zachowanym białowieskim grądem i potężnyni dębami. Dalej prowadzi leśnymi drogami do uroczyska "Głuszec". Szlak kończy się w Masiewie, na tzw. Polanie Masiewskiej.

Masiewo - Uroczysko "Głuszec" - Masiewo
(szlak czerwony, 6,5 km)

Jest to szlak okrężny wokół dawnego rezerwatu "Głuszec", włączonego w 1996 r. do Białowieskiego Parku Narodowego. Znajdują się tam torfowiska wysokie i wiele gatunków chronionych roślin (np. widłak cyprysowy). Szlak częściowo pokrywa się z Wilczym Szlakiem i biegnie przez Obręb Ochronny Hwoźna BPN. Rozpoczyna się w osadzie Zamosze niedaleko Masiewa i kończy w jej pobliżu na Polanie Masiewo.

"Miejsce Mocy"
(szlak czarny, 5,5 km)

Jest to starosłowiańskie miejsce kultu - kamienny krąg. Znajduje się tam tajemnicze skupisko drzew (w tym zniekształcone świerki, dęby, grusze i głogi). Radiesteci, którzy przeprowadzili badania tego miejsca, stwierdzili wysoki poziom tzw. pozytywnego promieniowania.

"Carska Tropina"
(szlak czarny, 4 km)

Jest to dawna droga myśliwska, rozpoczynająca się przy wieży widokowej na Kosym Moście (na szlaku zostały wybudowane kładki i punkt widokowy nad rzeką Narewką).

Hajnówka - Narewka "Szlak walk partyzanckich"
(szlak czerwony, 22 km)

Jest to doskonałe miejsce wypadowe na wycieczki po Puszczy Białowieskiej. Szlak rozpoczyna się w Hajnówce, biegnie przez rezerwaty przyrody: "Lipiny" i "Szczekotowo". Rezerwat "Lipiny" został utworzony w celu zachowania jedynego na terenie Puszczy stanowiska dębu bezszypułkowego. Tajemniczy rezerwat "Szczekotowo" chroni starosłowiańskie cmentarzyska kurhanowe X - XIII wieku. Ciekawym obiektem znajdującym się na szlaku jest prawosławna kapliczka z cudownym źródełkiem, znana pod nazwą "Krynoczka". W 1999 r. obchodzono 150-lecie istnienia świątyni. Podążając dalej Lipińskim Traktem dociera się do wsi Świnoroje, gdzie znajduje się pole namiotowe, a także ścieżka dydaktyczna "Pod Dębami" Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Puszczy Białowieskiej". Szlak kończy się w Narewce.

Hajnówka - Orzeszkowo - Hajnówka "Szlak Śladami Powstania Styczniowego"
(szlak niebieski, 31 km)

Szlak ma charakter obwodnicy turystycznej. Biegnie obrzeżami Puszczy do wsi Orzeszkowo, gdzie znajduje się pomnik powstańców rozstrzelanych w 1863 r. oraz krzyż z czasów II wojny światowej postawiony przez mieszkańców w podziękowaniu za ocalenie wsi przed spaleniem. Dalej szlak zagłębia się w leśne ostępy, doprowadzając do pomnika przyrody "Car Dąb". Jest on zaliczany do największych drzew w Puszczy i mimo tego, że od kilkunastu lat jest uschnięty to wciąż stoi, strzegąc lasu. Kierując się na wschód dotrzemy do trasy przejazdu kolejki wąskotorowej. Szlak biegnie przy rezerwacie "Głęboki Kąt", który został utworzony w celu ochrony boru świerkowego o charakterze borealnym. Szlak kończy się w Hajnówce. 


Panel administracyjny

©2008 domkiwbialowiezy.pl